Областна администрация предприе всички необходими действия за организационно-техническата подготовка на предстоящите избори

Областна администрац

Във връзка с писмо на министъра на отбраната и заместник министър-председател по вътрешната сигурност и ред Стефан Янев от 1 март 2017 г., свързано с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители на 26 март, Областна администрация Стара Загора предприе всички необходими действия, съгласно нормативните изисквания и указания, за подготовката и провеждането на предстоящите избори.

Осъществени са планираните проверки с политическия екип на администрацията и с представители на ОД МВР, РД ПБЗН, РИК-Стара Загора и на съответните общини за спазване на изискванията за пожарна безопасност и сигурност на помещенията, в които се съхраняват бюлетините и изборните книжа.

Всички институции и участници в изборния процес са уведомени за предстоящото дистанционно обучение на 14 март, което ще се проведе от членове на ЦИК. За тази цел е осигурено подходящо помещение в сградата на Областна администрация.

Осигурено и оборудвано е помещение за приемане на членовете на СИК в изборния ден. В същото помещение ще бъде настанен и изчислителния пункт на преброителя.

Създадена: 13.03.2017 г.
Последна редакция: 13.03.2017 г.