Областна администрация проведе информационни срещи за председателството на България на Съвета на ЕС

Областна администрац

Във връзка с 10-ата годишнина от членството на България в ЕС и обсъждането на приоритетите на предстоящото българското председателство на Съвета на ЕС, което ще започне на 1 януари 2018 г., Областна администрация Стара Загора проведе през изминалата седмица поредица от комуникационни инициативи в Казанлък, Гълъбово и Раднево. Целта на срещите с обществеността в трите града беше да се популяризират сред по-широка аудитория приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС и да се насърчи партньорството в процеса на взимане на решения в ЕС. Гости на презентациите бяха кметове и зам.-кметове на общини, общински съветници, ученици от различни училища, представители на бизнеса, на неправителствени организации, граждани.  В Казанлък срещата беше открита от областния управител  Гергана Микова, а в Гълъбово и Раднево – от зам. областния управител Петя Чакърова.

Мадлен Пеева, експерт „Връзки с обществеността” направи мултимедийни презентации на положителните промени за България в икономически, социален и битов аспект след присъединяването на страната към ЕС на 1 януари 2007 г. Данните от статистиката сочат, че през първия за страната програмен период (2007–2013 г.) е бил получен достъп до средства от ЕС в размер на 9,4 млрд. евро. През втория за страната програмен период (2014–2020 г.) е получен достъп до 9,9 млрд. евро от ЕС.  Обемът на частните инвестиции е нараснал с 22,3% към края на 2016 г. Броят на заетите лица в икономиката се е увеличил с 15,2% към края на 2016 г., а общото увеличение на средната заплата, благодарение на парите от ЕС, е 14,9%.

Във втората част от представянето участниците в трите форума бяха запознати с функционирането на институциите на ЕС и общите приоритети на страната ни, свързани с предстоящото председателство на Съвета на ЕС.  Г-жа Пеева запозна присъстващите с функциите и ангажиментите на Съвета на ЕС, Европейския съвет и Съвета на Европа. Тя обясни, че решенията на Европейския съюз са „продукт“  от сътрудничеството на „институционалния триъгълник“, съставен от Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз - „гласът“ на правителствата на страните от ЕС.

Ключови послания в програмата на България за предстоящото председателство са:  Европа на консенсуса, Европа на конкурентоспособността и Европа на кохезията. Бяха представени също ползите за България от председателството на Съвета на Европа. Стимулиране на родната икономика и разрастване на туристическия бизнес, повишаване на репутацията на страната и подобряване на имиджа й като член на ЕС, възможности за подобряване на инфраструктурата и превръщане на София в атрактивен конгресен европейски център са само част от възможностите, които се отварят пред държавата и очертават по-добри перспективи за нейното бъдеще.  

Жителите на Казанлък, Гълъбово и Раднево откликнаха с интерес на презентациите и след техния край задаваха въпроси за мястото и имиджа на България в голямото европейско семейство, възможностите за повишаване на стандарта на живот

Създадена: 30.10.2017 г.
Последна редакция: 30.10.2017 г.