В Областна администрация се проведе обучение и консултиране на ръководството на администрацията, служителите и Групата за самооценка за прилагането на модела за Обща рамка за самооценка (CAF)

В Областна администр

На 13 юни в зала 2 на Областна администрация се проведе обучение и консултиране на ръководството на администрацията, служителите и Групата за самооценка за прилагането на модела за Обща рамка за самооценка (CAF) като модел за цялостно управление на качеството в публичния сектор.

Главният секретар Мария Алексиева, лидер на Групата за самооценка, информира участниците в обучението за задачите и целите на проекта „Въвеждане на CAF в администрацията“, който  се реализира от Института по публична администрация с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Във връзка с внедряването на модела CAF се проведе проучване сред служителите на Областна администрация за удовлетвореността им от работата.

Създадена: 18.07.2018 г.
Последна редакция: 18.07.2018 г.