В Областна администрация се проведе обучение и консултиране на ръководството на администрацията, служителите и Групата за самооценка за прилагането на модела за Обща рамка за самооценка (CAF)

Създадена: 2018-07-18 07:04:44
Обновена: 2022-12-03 02:08:49