В Областна администрация се проведе обучение и консултиране на ръководството на администрацията, служителите и Групата за самооценка за прилагането на модела за Обща рамка за самооценка (CAF)

Създадена: 18.07.2018 07:04
Обновена: 30.09.2023 00:17