Областна администрация Стара Загора предоставя електронно подаване на услуги: 1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост и 1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи .....

Областна администрац

Областна администрация Стара Загора предоставя  електронно подаване на услуги: 1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост и 1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

Създадена: 01.07.2019 г.
Последна редакция: 03.09.2019 г.