Областна администрация Стара Загора стартира самооценка по CAF

Областна администрац
Създадена: 22.05.2018 г.
Последна редакция: 13.06.2018 г.