Отпада издаването на хартия на шест вида удостоверения за гражданите и бизнеса

Отпада издаването на
Създадена: 22.05.2018 г.
Последна редакция: 17.07.2018 г.