ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 2013-2020г.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ З

 

Изтеглете следния документ: СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

Създадена: 01.04.2013 г.
Последна редакция: 01.04.2013 г.