ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 2013-2020г.

Създадена: 31.03.2013 21:00
Обновена: 02.10.2023 21:04