ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 2014-2020

Създадена: 2017-08-10 09:05:55
Обновена: 2022-11-30 10:20:04