ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 2014-2020

Създадена: 10.08.2017 09:05
Обновена: 23.09.2023 02:02