ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Създадена: 2008-07-31 21:00:00
Обновена: 2021-11-29 14:28:28