Областна стратегия за развитие на социалните услуги.

Областна стратегия з
Областна стратегия за развитие на социалните услуги.Изтеглете в PDF формат.
  

Констативен доклад за напредъка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Стара Загора (2011 – 2016 г.)Изтеглете в PDF формат.
  

Актуализиран оперативен план с времеви график за изпълнение на Областна стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2014 - 2016г.Изтеглете в PDF формат.