ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ З

Изтеглете следния документ: ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ

Създадена: 17.03.2016 г.
Последна редакция: 17.03.2016 г.