ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г.

Изтеглете следния документ: ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ

Създадена: 2016-03-16 22:00:00
Променена: 2020-06-05 09:25:34