Областният управител Гергана Микова получи Почетния плакет на Комисият за защита от дискриминация

$model->title_bg

Областният управител Гергана Микова получи днес Почетния плакет на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение в сградата на Областна администрация и за добра работа в посока на противодействие на дискриминацията във всичките й форми. Отличието й бе връчено от доц. Ана Джумалиева, председател на Комисията по време на форум, посветен на Стратегията за противодействие на дискриминацията, който се проведе в Стара Загора.
В началото на работната среща доц. Джумалиева връчи Сертификати на кметове и зам.-кметове на общини от Старозагорска област и на представители на различни държавни и културни институции за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. 
След това участниците във форума обсъдиха Проекта за Национална стратегия за противодействие на дискриминацията, който се реализира от КЗД по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Основните цели на този документ са осигуряване на равни права и възможности на всички български граждани за пълноправно участие на пазара на труда, засилване на активността на отговорните институции и гражданската общност в борбата срещу дискриминацията, изграждане на отношение на обществена нетърпимост към дискриминацията и неравното третиране. 
Представители на местните власти, образователната система, бизнеса, синдикатите и неправителствения сектор се включиха активно в обсъждането на Стратегията и отправиха конкретни предложения към ръководството на КЗД. 
 

Създадена: 2020-10-09 10:12:46
Променена: 2020-10-21 12:59:15