Областна администрация Стара Загора

Областният управител Гергана Микова председателства заседание на Асоциация по ВиК

Областният управител

На 8 октомври Областният управител Гергана Микова председателства заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, Стара Загора. Същото се проведе на основание чл. 198е, ал. 4 и чл. 106, ал. 2, т. 4 от Закона за водите и във връзка с писма с вх. № 70-00-198/03.08.2018 г. на председателя на Асоциацията.

Министърът на регионалното развитие и министърът на МОСВ дадоха мандат на Областния управител на област Стара Загора, в качеството му на председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, Стара Загора за представяне позицията на държавата за приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2019 г., в размер на 15 000,00 лв.

Заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК  прие единодушно решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК.

Създадена: 08.10.2018 г.