Областният управител Гергана Микова проведе информационна среща с представители на ръководството на EVN

$model->title_bg

Областният управител Гергана Микова проведе днес информационна среща с регионалния мениджър на EVN България Робърт Дик и Калина Трифонова, зам.-председател на УС на електроразпределителното дружество.
От презентацията на Г-н Дик стана ясно, че за 2020 г. EVN е направило инвестиции в размер на 9.2 млн.лв. в Старозагорска област. Продължава изграждането на системата за дистанционно отчитане на битови електромери.  През годината са изградени нови 9.8 км електропроводи за средно напрежение и 18.8 км – за ниско напрежение, както и 23 нови трафопоста. Общо за периода 2005-2020 г. дружеството е построило на територията, която обслужва, 1727 км нови електропроводи и 229 нови трафопоста. 
За 15 години електроразпределителната компания е направила в България инвестиции в инфраструктура и услуги за 1.8 млрд.лв. Монтирани са над 1 милион дистанционни електромери. Изградена и подменена е мрежа с дължина 21 460 км. От навлизането на EVN на българския пазар до сега авариите са намалели с около 40%.
От пет години EVN работи в партньорство със 7 гимназии от страната по дуално обучение на ученици. Досега са обучени 118 младежи. По-голямата част от тях след завършването си са започнали работа в различни структури на електроразпределителната компания.
Към 15 юни общият размер на задълженията към дружеството възлиза на 898 668 лв. Най-голям длъжник остава УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ с неизплатени 614 237 лв., но дългът е значително намален. Сключена е спогодба за неговото разсрочване. В момента УМБАЛ няма текущи задължения. Специализираната болница в Радунци, която не функционира, има задължения от 156 000 лв. Длъжник на дружеството е и болницата в Раднево, която е натрупала дългове за 58 000 лв. 

Създадена: 2020-06-30 08:31:20
Променена: 2021-05-16 12:57:04