Областният управител Гергана Микова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район

Областният управител

На 10 април в зала 2 на Областна администрация се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район. То бе председателствано от областния управител Гергана Микова. На него присъстваха зам.-министърът на МРРБ Деница Николова, областни управители от Югоизточен район, представители на общини, на работодателски и синдикални организации.

Заседанието започна с представяне и обсъждане на промяна на районите от ниво 2 на Република България. По темата говори зам.-министър Николова, която представи 3 варианта за обособяване на райони от ниво 2 в страната. В последвалата дискусия сред участниците надделя мнението, че най-добър за Старозагорска област от икономическа и административна гледна точка е вариантът тя да остане в Югоизточен район заедно с областите Бургас, Сливен и Ямбол.

 

По втора точка от дневния ред на заседанието бе представена концепцията „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и бяха предложени нови подходи в националната политика за регионално развитие. Презентацията бе направена от проф. д-р арх. Веселина Троева, изпълнителен директор на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД.

Създадена: 11.04.2018 г.
Последна редакция: 11.04.2018 г.