Областният управител инж. Георги Ранов откри конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия

Областният управител

Областният управител инж. Георги Ранов откри днес Регионалната конференция на тема „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, която се проведе в РБ „Захарий Княжески” в Стара Загора. Форумът бе организиран от Областния информационен център и на него присъстваха представители на МРРБ, на общините от региона, на неправителствени организации и на бизнеса.

В своето обръщение инж. Ранов обобщи данните от изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на жилищни сгради, която се реализира  в общините Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Раднево, Павел баня и Николаево. Към момента са сключени 111 договора за целево финансиране. На 52 сгради се извършват дейности по обновяване, 9 от тях вече са въведени в експлоатация.

„Въпреки скептицизма на някои при старта на Програмата, видимо е, че мерките по енергийна ефективност осигуряват по-добри условия на живот на гражданите. Те дават по-високо качество на жизнената среда, топлинен комфорт и удължават жизнения цикъл на санираните сгради”, заяви областният управител.

2.12.2016 г.

Създадена: 02.12.2016 г.
Последна редакция: 02.12.2016 г.