Областният управител инж. Георги Ранов получи сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на Областна администрация Стара Загора с изискванията на стандарта ISO 9001:2008

Създадена: 2015-01-21 22:00:00
Обновена: 2021-12-05 19:59:50