Областният управител на област Стара Загора Гергана Микова участва в семинар на доброволните формирования

Областният управител

На 10.10.2018 г., в Областна администрация Стара Загора се проведе ежегоден областен семинар, свързан със състоянието и развитието на доброволните формирования на територията на област Стара Загора. На него се разгледана актуална информация, касаеща  нормативната база и регламентираща дейността на доброволните формирования. Бяха  изнесени и презентации на тема: „Ролята на ръководителя за функционирането на доброволното формирование” и „Промишлени аварии и отделяне на ОХВ“. Обсъдиха се въпроси, свързани с бързото оповестяване и събиране на доброволците, както и начините за  подпомагане участниците при разработване на изискуемите им  планове.

На семинара присъстваха Директора на РД ПБЗН - Стара Загора, представители на общините и доброволните формирования.

Създадена: 10.10.2018 г.
Последна редакция: 10.10.2018 г.