Областният управител проф. Веска Шошева и зам. областният управител Румяна Друмева присъстваха на откриването на обучителен семинар на "Надежда и домове за децата"

Областният управител

Областният управител проф. Веска Шошева и зам. областният управител Румяна Друмева присъстваха днес на откриването на модулно обучение на тема „Активна семейна подкрепа”, което се проведе в Стара Загора. То бе организирано от Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата”, клон България, в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“.

На обучението присъстваха представители но отделите „Закрила на детето“ на територията на областта, както и доставчици на социални услуги от цялата страна.

Проф. Шошева се обърна с приветствие към участниците във форума. Тя изтъкна, че усилията на компетентните институции и всичките им действия трябва  да бъдат преди всичко с мисъл за децата и тяхното по-добро бъдеще.

Двудневната среща в Стара Загора има за цел да повиши професионалните компетенции при работа с деца, като представи един по-различен модел на работа и подкрепа. Участниците получиха насоки за това как да прилагат и разпространяват модела на активна семейна подкрепа, каква е  неговата философията  и принципи, как да си взаимодействат със семейството при работа по този модел, какви са ресурсите  и възможностите на общността за активна семейна подкрепа.

23.03.2017 г.

Създадена: 23.03.2017 г.
Последна редакция: 23.03.2017 г.