Областният управител проф. Веска Шошева участва в дискусия за нуждите на бизнеса от квалифицирана работна ръка

Областният управител

Областният управител проф. Веска Шошева участва на 28 февруари в среща-дискусия на тема „Квалифицирана работна ръка за бизнеса на Стара Загора”, организирана от Клуба на работодателя в града. Гости на срещата бяха ректорът на Тракийския университет проф. Иван Въшин, Жулиета Върлякова, и.д. директор на Бюрото по труда, Татяна Димитрова, началник на РУО.

В продължение на повече от два часа представителите на бизнеса и на институциите дискутираха нуждите от квалифицирана работна ръка в различни сфери на бизнеса в Старозагорска област и проблемите на обучението в професионалните училища.

В своето изказване проф. Шошева акцентира върху необходимостта от законодателни промени по отношение на професионалното образование в средните училища, така, че то да бъде адекватно на икономическата реалност и дългосрочните перспективи за развитие на даден регион. Тя заяви, че инициативата за такива промени трябва да тръгне отдолу. Според нея бизнесът трябва да се обедини и да представи пред законотворците своите виждания за обезпечаване на производството с нужните кадри. Само така гласът на хората, които създават брутния вътрешен продукт на държавата, може да бъде чут и да последват нормативни решения в посока на преодоляване на трайния недостиг от квалифицирани кадри, който е проблем в много райони на страната, включително и в Старозагорска област.

1.03.2017 г.

Създадена: 01.03.2017 г.
Последна редакция: 01.03.2017 г.