Областният управител проф. Веска Шошева участва в среща за Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Областният управител

Областният управител проф. Веска Шошева участва днес в регионална среща във връзка с Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. Събитието се проведе в Сливен и на него присъстваха представители на Министерството на икономиката и на Министерството на образованието и науката, областният управител на Сливен Татяна Петкова, зам. областният управител на Ямбол Диана Динкова и др.

По първа точка от дневния ред Стефан Узунов от икономическото министерство запозна участниците в срещата с напредъка в изпълнението на Иновационната стратегия. Стана ясно, че към момента разходите за научни изследвания и иновации представляват 0.96% от БВП на България. Най-много се инвестира в медицината и техническите науки – 96 процента от всички инвестиции са в тези две направления. 76% от разходите за научни изследвания и иновации се правят в Югоизточния район, който включва София.

Експерти от образователното министерство представиха обновената Стратегия за развитие на научните изследвания и резултатите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”. На срещата бяха представени и възможностите на Програма „Хоризонт 2020” за регионалните власти и за бизнеса у нас.

26.04.2017 г.

Създадена: 26.04.2017 г.
Последна редакция: 26.04.2017 г.