Областният управител Живка Аладжова изиска от общините-бенефициенти на публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” информация за процедурите по ЗОП

Създадена: 2014-06-03 21:00:00
Обновена: 2021-12-07 04:55:09