ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТИТЕ: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР В АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК; ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК И ИНЖЕНЕР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ В АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК

Създадена: 09.07.2015 21:00
Обновена: 28.09.2023 11:27