ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

Създадена: 04.05.2022 06:21
Обновена: 23.07.2024 15:31