ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

Създадена: 2022-05-04 06:21:43
Обновена: 2022-12-03 01:54:46