ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ"

Създадена: 04.05.2022 06:21
Обновена: 26.09.2023 06:13