ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГР. СТАРА ЗАГОРА

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА Д

Оперативен план за действие, за подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. Стара Загора, анализ и графики.

Изтеглете следните документи:

1.ОПЕРАТИВЕН ПЛАН.
2.Обобщение и анализ.
3.Графики към анализа.

Създадена: 02.03.2010 г.
Последна редакция: 17.01.2018 г.