Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма

Покана за участие в информационен ден за разясняване на възможностите за кандидатстване с проекти по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ВЗЕМИ ЖИВОТА СИ В СВОИ РЪЦЕ”

Изтеглете следния документ.

Покана за участие в информационен ден за разясняване на възможностите за кандидатстване с проекти по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

Изтеглете следния документ.

Създадена: 01.06.2011 г.
Последна редакция: 01.06.2011 г.