Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост

Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти  –  държавна собственост

С решение по т. 1 от Протокол № 7/18.02.2019 г. от заседание на постоянната комисия, назначена със Заповед № ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител, одобрен от Областния управител на област Стара Загора на 19.02.2019 г., е избрана оферта с вх. № 1/11.02.2019 г. за изготвяне на оценки на имоти – държавна собственост.

Създадена: 2019-02-19 14:34:16
Променена: 2020-07-12 16:18:06