Заповеди

03.11.2023
З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-23 от 01.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Мъглиж
03.11.2023
З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-25 от 02.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Гурково
03.11.2023
З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-22 от 01.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Братя Даскалови
13.03.2023
Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора за периода от 10.03.2023 г. до 30.11.2023 г.
23.03.2022
Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора за периода от 28.03.2022 г. до 30.11.2022 г.
22.03.2021
Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 22.03.2021 г. до 30.11.2021 г.
05.03.2020
Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 02.03.2020 г. до 30.11.2020 г.
19.12.2019
Заповед № РД-05-271 от 17.12.2019 г. на Регионална дирекция по горите - Стара Загора във връзка с първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине на територията на землището на село Ясеново, община Казанлък, Област Стара Загора
05.11.2019
Заповед АК-02-ЗД-42 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Николаево за 2019 г.
05.11.2019
Заповед АК-02-ЗД-40 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Гурково за 2019 г.
05.11.2019
Заповед АК-02-ЗД-41 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Стара Загора за 2019 г.
05.11.2019
Заповед АК-02-ЗД-39 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Братя Даскалови за 2019 г.