Заповеди

05.11.2019
Заповед АК-02-ЗД-37 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Опан за 2019 г.
05.11.2019
Заповед АК-02-ЗД-38 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Чирпан за 2019 г.
05.11.2019
Заповед АК-02-ЗД-36 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Гълъбово за 2019 г.
01.11.2019
Заповед АК-02-ЗД-32 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Николаево за 2019 г.
01.11.2019
Заповед АК-02-ЗД-29 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Мъглиж за 2019 г.
01.11.2019
Заповед АК-02-З9-34 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Павел баня за 2019 г.
01.11.2019
Заповед АК-02-ЗД-30 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Гурково за 2019 г.
01.11.2019
Заповед АК-02-ЗД-33 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Раднево за 2019 г.
01.11.2019
Заповед АК-02-ЗД-28 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Казанлък за 2019 г.
01.11.2019
Заповед АК-02-ЗД-31 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Стара Загора за 2019 г.
19.03.2019
Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 15.03.2019 г. до 30.11.2019 г.
12.04.2018
Заповед № РД-ЗД-83/04.04.2018 г. за утвърждаване на образци на декларации