Оспорено решение на Общински съвет Стара Загора

Създадена: 2014-06-16 21:00:00
Обновена: 2021-12-07 04:32:13