Отчет за най-важните мерки, предприети в мандата на Живка Аладжова като Областен управител на област Стара Загора

Отчет за най-важните

Изтеглете следния документ:  Отчет