Планиране на социалните услуги по общини

Планиране на социалн

Документи за планиране на социалните услуги по общини:

Рискови групи и потребности от социални услуги в област Стара Загора - Изтеглете ТУК
Оперативен план с времеви график - Изтеглете ТУК