ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПО ОБЩИНИ

ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛН

Документи за планиране на социалните услуги по общини:

Рискови групи и потребности от социални услуги в област Стара Загора - Изтеглете ТУК
Оперативен план с времеви график - Изтеглете ТУК

Създадена: 26.07.2010 г.
Последна редакция: 17.01.2018 г.