ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ОТ ПРАГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РАЙОНА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 2008 -2009

Създадена: 2010-02-18 22:00:00
Обновена: 2022-09-29 02:56:45