Със заповед на министъра на МВР се отлага профилактичното тестване на сиренните системи

Създадена: 2022-03-24 09:50:57
Обновена: 2022-10-01 16:58:22