ТАБЛИЦА: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА В ПЕРИОДА 2009 - 2010 Г. И ПРОГНОЗА ЗА 2011Г.

Създадена: 14.02.2011 22:00
Обновена: 09.12.2023 12:29