Тест на новата система BG-ALERT за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия

Създадена: 21.11.2023 07:49
Обновена: 16.04.2024 04:59