Оспорено решение на Общински съвет Стара Загора (1115)

Оспорено решение на Общински съвет Стара Загора (1115)
Създадена: 16.10.2017 14:27
Обновена: 17.07.2024 19:44