Започва процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора, необходими за развитие на дейностите пред рудник „Трояново-1“ – обект 2

Започва процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора, необходими за развитие на дейностите пред рудник „Трояново-1“ – обект 2
Създадена: 15.02.2023 08:31
Обновена: 18.07.2024 08:44