Заповед №ДС-ЗД-106 от 04.09.2023 г. за одобряване на планове на новообразуваните имоти за местности: „Найденови пръти” и „Юнаците” („Тумбите“; „Черният мост“; „Алванджи Кайнак“; „Марашите“; „Калето“; „Бобоолу“), находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-106 от 04.09.2023 г. за одобряване на планове на новообразуваните имоти за местности: „Найденови пръти” и „Юнаците” („Тумбите“; „Черният мост“; „Алванджи Кайнак“; „Марашите“; „Калето“; „Бобоолу“), находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
Създадена: 12.09.2023 06:09
Обновена: 16.07.2024 22:27