Заповед №ДС-ЗД–16/20.02.2023 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 23930 кв. м., намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД–16/20.02.2023 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 23930 кв. м., намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора
Създадена: 21.02.2023 12:55
Обновена: 18.07.2024 01:08