Заповед № РД-01-251 от 05.05.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев