ПРОТОКОЛ За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от "ВиК"ЕООД Стара Загора

Създадена: 2015-08-18 21:00:00
Обновена: 2022-12-07 01:53:04