Проведе се съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район

Създадена: 2014-06-05 21:00:00
Обновена: 2021-12-01 14:25:54