Проведе се семинар и щабна тренировка за изпълнение на областния план за защита

Проведе се семинар и

В конферентната зала на Областната администрация Стара Загора днес се проведе семинар и щабна тренировка за изпълнение на областния план за защита при бедствия в частта му „Снегонавяваия, обледявания, гръмотевични и ветрови бури.
В рамките на форума беше разгледана наредбата за доброволните формирования и тяхното състояние в момента. Във връзка със зимната подготовка, кметове и експерти от 11-те общини в областта  докладваха за готовността си за зимната обстановка.
От ръководствто на ОПУ Стара Загора запознаха присъстващите с данните от проверката на ОПУ на специализираната техника за зимно поддържане на АМ „Тракия” и републиканската пътна мрежа на територията на област Стара Загора.
В края на семинара беше проигран Областният план за защита при бедствия в частта му „Снегонавяваия, обледявания, гръмотевични и ветрови бури”.

Създадена: 17.11.2014 г.
Последна редакция: 17.11.2014 г.