Провеждане на съвместно уточняване (анкетиране) на границите на имотите за местностите: До селото, Гнездото (Койджак), Кошарите (Кашлите), Моминото (Дълбокия път), Гергьовска черква, Радойка, Стражите (Бикиндек), Кара Нейков трап, Фатмата (Моминото), Бадемлика, Средна рътлина, Аратлина, Аджалар (Методиевото), намиращи се в землището на с. Кирилово

Провеждане на съвместно уточняване (анкетиране) на границите на имотите за местностите: До селото, Гнездото (Койджак), Кошарите (Кашлите), Моминото (Дълбокия път), Гергьовска черква, Радойка, Стражите (Бикиндек), Кара Нейков трап, Фатмата (Моминото), Бадемлика, Средна рътлина, Аратлина, Аджалар (Методиевото), намиращи се в землището на с. Кирилово
Създадена: 29.06.2023 06:06
Обновена: 15.07.2024 07:53