Експерт връзки с обществеността

 

Мадлен  Пеева

 


е-mail:  pr@sz.government.bg
телефон:  +359(42)613246
стая:  407