ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 2014-2020

Създадена: 10.08.2017 09:05
Обновена: 18.07.2024 17:28