СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г.