СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021-2030)