З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-21 от 01.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Чирпан

З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-21 от 01.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Чирпан
Създадена: 03.11.2023 14:04
Обновена: 18.07.2024 17:17