З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-23 от 01.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Мъглиж

З А П О В Е Д №АК-02-ЗД-23 от 01.11.2023г. за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Мъглиж
Създадена: 03.11.2023 13:59
Обновена: 18.07.2024 16:38